2012-04-18

Externa nyheter

Debatt: Stämmer inte att svenskarna vill ha kärnkraft

Oskar Englunda, civilingenjör – redaktör ekologistas.se och Magnus Westerstrand, teknologie lic. tillämpad geologi, replikerar på Brännpunkt i SvD:

På Brännpunkt 13/4 argumenterade företrädare för basindustrins energisamarbete, SKGS, för en blocköverskridande överenskommelse om ny kärnkraft. De hävdade att det inte längre finns någon laddning i kärnkraftsfrågan bland väljarna och att det parlamentariska läget för en blocköverskridande överenskommelse om kärnkraft kanske aldrig har varit så gynnsamt som nu. Dessa slutsatser har sin grund i en opinionsundersökning utförd av United Minds, på uppdrag av SKGS. Det finns dock brister med nämnda undersökning som gör att SKGS slutsatser bör tas med en nypa salt.

Läs hela