2012-06-12

Externa nyheter

Debatt: Stoppa inte miljardprojektet

Peter Svantesson och Björn Risby, skriver på debatt i Länstidningen Östersund.

Vindkraften är en del av den gröna omställningen av Sveriges energisystem. På riksplanet finns det en stark politisk enighet bakom utbyggnaden av vindkraft. Genom reduktion av CO2-utsläppen bidrar vindkraften till att dämpa den globala uppvärmningen. Under byggperioden och den löpande driften skapar vindkraften nya arbetstillfällen.

Läs hela