2013-04-23

Externa nyheter

Debatt: Subventioner av ny elproduktion är ett måste

Replik av Lise Nordin (MP) i  Svenska Dagbladet.

Fem kristdemokrater går till angrepp mot förnybara energikällor med sällsynt ogenomtänkta argument (Brännpunkt 19/4). Nästan 40 procent av elproduktionen kommer från kärnreaktorer som – oavsett om man tycker att kärnkraft är bra eller inte – kommer att tas ur drift inom tio till tjugo år. De är helt enkelt för gamla för att hålla vid liv. Att ersätta dem tar lång tid och kostar mycket pengar och besluten om vad kärnkraftselen ska ersättas med är också strategiskt viktiga för Sveriges framtid. De nya kraftverken kommer att förse oss med el under många decennier och teknikvalet avgör om vi bygger ett hållbart energisystem med förnybara energikällor, eller än en gång satsar på kärnreaktorer.

Läs hela