2012-03-26

Externa nyheter

Debatt: Svensk välfärd kräver investeringar

Jan Edling, debattör och författare, skriver på debatt i Dagens Samhälle:

Den svenska ekonomiska politiken har en längre tid varit inriktad på skattesänkningar och konsumtion. Men för att säkra tillväxten och den framtida välfärden krävs att investeringarna nu sätts i första rummet.

Läs hela