2013-02-05

Externa nyheter

Debatt: Sverige får högt betyg för sin energipolitik

It- och energiminister Anna-Karin Hatt, skriver på debatt i Dagens Industri.

Sverige har fått en effektivare energianvändning och håller på att nå sitt koldioxidmål. Det är två av de positiva resultaten i en granskning av energipolitiken. Men mycket återstår, konstaterar IEA-chefen Maria van der Hoeven och energiminister Anna-Karin Hatt.

Läs hela