2013-08-12

Externa nyheter

Debatt: Sverige förstår inte utmaningen

Svante Axelsson, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen, Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF och  Annika Jacobsson, chef för Greenpeace i Sverige, skriver på debatt i Folkbladet 

Regeringen har ett mål om ett Sverige utan klimatutsläpp år 2050. För att beskriva hur målet ska nås har Naturvårdsverket fått i uppdrag att ta fram ett underlag till en färdplan som regeringen nu ska ta ställning till. Tyvärr bygger Naturvårdsverkets underlag på kryphål och orealistiska antaganden.

Läs hela