2015-09-11

Externa nyheter

Debatt: Sverige har allt att tjäna på vindkraftsexport

Med hjälp av elcertifikatsystemet har andelen förnybar el ökat snabbt, och till låg kostnad för konsumenten. Med nya stöd kan utbyggnaden fortsätta och elen från vindkraftverken kan med fördel exporteras, skriver Charlotte Unger, vd för Svensk Vindenergi i ATL. Riksdagen beräknas den 21 oktober behandla regeringens proposition om stöd till förnybar el.

Läs hela