2013-09-17

Externa nyheter

Debatt: Sveriges elmarknad kan inte stängas in

Det är med stor förvåning jag läser debattartikeln den 13 september från representanter för Kungliga Vetenskapsakademin. Budskapet är att Sverige ska stänga gränserna och använda sin egen billigt producerade el inom landet samt att marginalkostnadsprissättningen på Nord Pool Spot ska överges.

Läs hela