2012-04-25

Externa nyheter

Debatt: Sveriges elsystem är inte isolerat från omvärlden

Tomas Kåberger,professor i Industriell energipolicy vid Chalmers, replikerar på Brännpunkt i Svenska Dagbladet:

Kungl. Vetenskapsakademien, KVA, utbrister (22/4) att vindkraftsutbyggnaden är obegriplig. Det energipolitiska perspektiv de sedan beskriver som grund för att inte kunna förstå bygger på att Sveriges elsystem skulle vara isolerat och att ersättning av fossila bränslen är det enda energipolitiska målet.

Läs hela