2012-10-25

Externa nyheter

Debatt: Sveriges väl komponerade energimix ger trumf på hand

Sven Kullander, Kungl. Vetenskapsakademien, skriver på Second Opinion.

Sverige har med sin energimix trumf på hand i en värld där det övergripande målet är att minska användning av olja, gas och kol. Men det kommer att krävas politiska initiativ. Det skriver Sven Kullander, professor vid Kungliga Vetenskapsakademien.

Läs hela