2017-01-18

Externa nyheter

Debatt: Ta ansvar för framtiden, gubbar!

För en tid sedan kunde vi läsa en debattartikel i Eskilstuna-Kuriren av Anders Wijkman med flera, med rubriken ”Bromsa inte förnybar el i Södermanland”. Innehållet framgick ganska tydligt av rubriken. Som förväntat uteblev inte reaktionerna. I fredagens tidning går herrar Göthlin, Lundqvist och Lövgren till attack mot artikeln, flankerade av en artikel från Sverigedemokraterna. Som väntat kom kritiken från det håll som vi blivit vana vid. Som förväntat är det män i medelåldern eller däröver som reagerar. Detta har mer eller mindre blivit symtomatiskt.

Läs mer här