2011-11-03

Externa nyheter

Debatt: Timbro diskvalificerar sig själva

Johan Hammarqvist skriver i Laholmstidningen: Ett exempel på hur illa underbyggd Nilssons Timbrorapport är kommer redan i titeln ”Svensk Vindkraft – 215 miljarder senare”. Siffran 215 miljarder kronor för en vindkraftsutbyggnad till regeringens ”mål” 30 TWh fram till 2020 går det att rikta två tunga invändningar emot. Invändningar som kullkastar hela rapporten som även i andra delar består av stora faktafel.

Läs hela