2012-03-01

Externa nyheter

Debatt: Tryggad energiförsörjning kräver inte kärnkraft

Jonas Sjöstedt, partiordförande och Kent Persson, ledamot näringsutskottet, båda (V), skriver på Dagens Arena:

Vänsterpartiet är för en bred och blocköverskridande överenskommelse om energipolitiken. Vi vet att det såväl inom socialdemokratin som i de borgerliga leden finns en insikt om att såväl miljömässiga som ekonomiska argument i dag talar emot en ny generation kärnkraft och att det finns ett starkt stöd för omställning till hållbara energisystem. Det finns i dag övertygande argument och förutsättningar för en sådan politisk utveckling.