2012-01-11

Externa nyheter

Debatt: Tydliggör vindkraftens kostnader

Nils Andersson, medlem hos Svensk Vindenergi, skriver på Second Opinion:

Jag är starkt kritisk till att kräva 30 TWh vindkraft till 2020 och vilseleda elkunderna att detta inte skulle kosta något, skriver Nils Anderson med anledning av uppgifter från Svensk Vindergi.

Läs hela