2013-01-14

Externa nyheter

Debatt: Tysk omställning minskar fossilenergi

Det är riktigt att det byggs nya fossileldade kraftverk i Tyskland. Men en stor del av den kapacitet som byggs ska ersätta gamla fossilkraftverk, och ska inte förväxlas med en storsatsning på fossil energi. Det skriver professor Tomas Kåberger i Dagens Industri.

Läs hela