2012-04-19

Externa nyheter

Debatt: Uppdrag granskning ger missvisande bild av elmarknaden

 Mats Olin och Daniel Löfstedt, Second Opinion skriver på uppdrag av Fortum:

Uppdrag granskning i går handlade om elmarknaden. I programmet gjordes gällande att elmarknaden inte fungerar och att elpriset stigit till rekordnivåer bland annat på grund av systemet med elcertifikat och brist på konkurrens. Second Opinion bad tre personer med stor insikt i elmarknaden att kommentera och de ger en annan bild av elmarknaden. Alla tre lyfter fram höjd elskatt som en viktig orsak till prisökningarna, och detta nämndes överhuvudtaget inte i Uppdrag granskning.

Läs hela