2013-03-04

Externa nyheter

Debatt: Utmärkta förutsättningar för vindkraft i Moskogen, Åre

Anders Ericsson, vd Jämtkraft, skriver på debatt i Östersunds Posten.

Debatten om vindkraft är aktuell och skapar många känslor hos såväl förespråkare som motståndare. Jag vill tillföra debatten Jämtkrafts hållning, vad vi gör och varför vi investerar i upp till 1 000 gigawattimmar (GWh) vindkraft.

Läsa hela