2011-11-09

Externa nyheter

Debatt: Utsläppen av växthusgaser måste minskas

Gustaf Ekberg, vd Eolus Vind AB och Klaus Steen Mortensen, president Vestas Northern Europe AB replikerar i Trelleborgs Allehanda:

Jonny Fagerström, P-O Eriksson och Björn Törnvall skyller elproblemen i Sydsverige på förnybara energikällor och vindkraften. Resonemanget är obegripligt. Det är sant det finns en kraftig obalans i det svenska elsystemet, eftersom det finns ett stort överskott av elproduktion i norra Sverige medan förbrukningen är störst i södra Sverige. Men detta är definitivt inte vindkraftens fel – tvärtom skulle balansen vara betydligt bättre om det fanns mer vindkraft i söder. Detta skulle också pressa elpriset.

Läs hela