2012-04-13

Externa nyheter

Debatt: Väljarna vill ha ny kärnkraft

På Brännpunkt i Svenska Dagbladet skriver Marie S Arvidson, vd Skogsindustrierna, Magnus Huss, vd Plast & Kemiföretagen, Bo-Erik Pers, vd Jernkontoret, Tomas From, vice vd SveMin och Lina Palm,energidirektör SKGS:

Både M-väljare och S-väljare vill ha en blocköverskridande överenskommelse om ny kärnkraft. Det visar den undersökning vi har låtit United Minds göra. Det är dags för politikerna att agera, skriver företrädare för basindustrins energisamarbete.

Läs hela