2015-02-05

Externa nyheter

Debatt: Världen har sprungit förbi oss

Efter åtta år med Alliansen har omställningen av den svenska energisektorn stannat av. Men med en ny regering på plats är det nu dags att ta efter de framgångssagor vi ser i andra europeiska länder. En energipolitik som gynnar framväxt av förnybar energi och ger nya gröna jobb på landsbygden.

Läs hela