2012-04-12

Externa nyheter

Debatt: Vem ska betala för kärnkraften?

Gunvor G Ericson, riksdagsledamot Södermanland och Lise Nordin, riksdagsledamot energipolitisk talesperson, båda (MP) i debatt Eskilstuna Kuriren:

Efter tre års interna stridigheter ger regeringen nu besked; man kommer att fortsätta subventionera kärnkraften. Den tydligaste av alla subventioner till kärnkraften är dess undantag från försäkringsansvar.

Läs hela