2012-02-24

Externa nyheter

Debatt: Vem ska bygga elnät till vindkraften?

Mats Olin, Second Opinion har intervjuat Tommy Karlsson, vd, Södra Hallands Kraft:

 Under 2011 investerade Södra Hallands Kraft i anslutningar av nya vindkraftverk till elnätet. Men den nya regleringen innebär att liknande projekt inte är aktuella de närmaste åren.

Läs hela