2012-04-26

Externa nyheter

Debatt: Vi behöver få el från fler produktionsslag

Anders Muld, generaldirektör vid Energimyndigheten, replikerar på Brännpunkt i Svenska Dagbladet:

Kungl. Vetenskapsakademien ägnar sig åt önsketänkande och skönmålning av det som varit när de dömer ut den svenska vindkraftsutbyggnaden. Dessutom blandas klimatmålen samman med målen för förnybar energi, vilket är olyckligt.

Läs hela