2012-08-29

Externa nyheter

Debatt: Vi behöver företag som vågar satsa

Debattartikel

Debatt i Dagens Industri av Anna-Karin Hatt, It- och energiminister.

I Sverige är rent vatten en självklarhet. Men för en miljard människor i världen är det inte så, vilket nu uppmärksammas under den pågående World Water Week i Stockholm.

Allt oftare påminns vi om de stora klimatutmaningar världen står inför. Samtidigt är det viktigt att peka på att det finns gott om lösningar. Lösningar som har en oerhörd potential men som behöver uppmärksammas och spridas för att få effekt.

Läs hela