2011-09-11

Externa nyheter

Debatt: Vi behöver inte strängare regler för vindkraft

Pia Pehrson, advokat och Sophia Linderstam, jur  kand, båda verksamma Foyen Advokatbyrå replikerar i Svenska Dagbladet: Ett antal lokala miljö- och kulturföreningar hävdar i artikeln ”Boende får betala ett högt pris” på Brännpunkt 6/9 att lagstiftningen ger ett otillräckligt skydd för närboende till vindkraftverk. Markägarna får bara ett arrende men måste tåla buller och andra störningar.

Läs hela