2012-04-14

Externa nyheter

Debatt: Vi behöver mer grön el

Slutreplik från Erik Evestam, verksamhetsutvecklare på LRF, på nwt.se:

Certifikaten är ytterligare ett steg för att få ett mer hållbart samhälle och här har de gröna näringarna en nyckelroll. Fagerström och Törnvall från Föreningen svenskt landskapsskydd (FSL) tycker att Sverige har den elproduktion vi behöver. Någon ny el behövs inte och att exportera el från vindkraft anses fult, till skillnad från att exportera bilar eller pappersmaskiner.

Läs hela