2012-05-02

Externa nyheter

Debatt: Vi får vara nöjda med 15 TWh vindkraft till 2020

Mats Olin, Second Opinion skriver på uppdrag av Svensk Energi:

Den kraftfulla expansionen av vindkraften i Sverige har möjliggjorts av systemet med elcertifikat som infördes år 2003. Vindkraftverk får elcertifikat som elleverantörer och eldistributörer är tvungna att köpa enligt årligt fastställda kvoter. Men priset på elcertifikat har sjunkit. Det senaste året har snittintäkten varit cirka 20 öre per kWh producerad förnyelsebar el, vilket kan jämföras med knappt 30 öre år 2010. Den 30 april låg priset på knappt 15 öre per kWh.

Läs hela