2013-01-09

Externa nyheter

Debatt: Vi går vidare, trots klimatmötet

Miljöminister Lena Ek (C), skriver på debatt i Norrbottens Kuriren.

FN:s klimatmöte i Doha blev inget tydligt lyft för arbetet med att stoppa den globala uppvärmningen. Jag är besviken över slutresultatet. De beslut om utsläppsminskningar som partnerna kommit överens om är inte tillräckliga. Även om det är betydelsefullt att världen fått en andra åtagandeperiod för Kyotoprotokollet, är det för många länder som valt att stå vid sidan. Faktum är att 85 procent av världens utsläpp ännu inte omfattas av några bindande minskningar.

Läs hela