2013-11-19

Externa nyheter

Debatt: Vi ger mycket hållbarhet för pengarna

Sedan Alliansen tillträdde 2006 har elen från vindkraften sjufaldigats och elproduktionen från bioenergin ökat med 50 procent. Nästan hälften av Sveriges samlade energianvändning kommer i dag från förnybara energikällor, svarar it- och energiminister Anna-Karin Hatt .

Läs hela