2012-01-09

Externa nyheter

Debatt: Vi har inget att vinna på enighet över blockgränsen

Anna-Karin Hatt, It- och energiminister skriver på debatt i DN:

Den europeiska skuldkrisen används allt oftare som argument för att slippa ta hänsyn till klimatet och miljön. Med stigande förvåning hör jag allt fler hävda att finans- och skuldkriserna går före klimatkrisen; först konkurrenskraft, sedan hållbart samhälle. Än värre är att denna uppfattning också breder ut sig bland mina europeiska kolleger. Vid energiministerrådet i Bryssel nyligen nämnde viktiga länder som Tyskland, Frankrike och Storbritannien inte klimatkrisen över huvud taget.

Läs hela