2014-10-29

Externa nyheter

Debatt: Vi har inte råd att slösa bort vindkraften

Produktionen av el genom vindkraft växer kraftigt. Men vad händer den dag då det blir en överproduktion? Något som kan ske snabbare än vi tror. Ny teknik gör lagring av elöverskottet möjlig.

Läs hela