2014-01-30

Externa nyheter

Debatt: Vi kan bättre än Tyskland

Kungliga Vetenskapsakademiens, KVA, energiutskott tycks sakna kunskap om energisystemets utveckling (DI Debatt 27/1), men torgför en klar energipolitisk åsikt. Deras felaktiga referat av rapporter har mött protester från både Energimyndigheten och Svenska Kraftnät.

Läs hela