2018-10-08

Externa nyheter

Debatt: Vi måste införa förbud mot fossila bränslen

FN:s klimatpanels nya klimatrapport, visar att det är akut bråttom att minska utsläppen. De beslut som riksdagen fattar den här mandatperioden är helt avgörande för om Sverige ska klara sin del av Parisavtalet samt den nya klimatlagen, enligt vilken Sverige ska ha noll nettoutsläpp av växthusgaser om 27 år.  

Det som står på spel är mänsklighetens möjlighet till försörjning av mat, vatten och vår säkerhet. Vissa känsliga ekosystem står redan på randen till kollaps och forskarna varnar för accelererande artutrotning. Sommarens extremvärme, torka och bränder har gett oss en föraning om vad som kan ske i takt med att temperaturen stiger.

Fossil energi, som möjliggjort mycket av vår tekniska utveckling och välstånd, är på väg att ta oss mot en global katastrof. I en rasande takt närmar vi oss gränsen för hur mycket växthusgaser vi totalt kan släppa ut i atmosfären utan att missa Parisavtalets mål om att hålla oss väl under 2 graders global uppvärmning. Det finns dessutom ett ökat vetenskapligt stöd för att planetens smärtgräns är 1,5 grader.

Ändå är fossila bränslen fortfarande tillåtna. De är lättillgängliga och dessutom billiga.  Priserna hålls nere av globala subventioner på flera tusen miljarder dollar varje år. Företag, länder och kommuner gör fortfarande planer och investeringar som om vi kommer att kunna använda fossila bränslen i flera årtionden framöver. Det bäddar för katastrof.

Läs hela debattartikeln här.