2017-08-09

Externa nyheter

Debatt: Vi står inför en omfattande energirevolution

Sverige och världen är mitt i en energiomställning där förnybar energi som vindkraft och solenergi ersätter kärnkraft och fossil energi.

Att den förnybara energin nu steg för steg ersätter gamla lösningar beror både på teknikutveckling…

Läs mer här