2013-05-21

Externa nyheter

Debatt: Vi tryggar Litauens el

Debattartikel av Anna-Karin Hatt, It- och energiminister.

EU-kommissionen bidrar med 175 miljoner euro för att koppla samman de svenska och litauiska elsystemen. Kraftkabeln, Nordbalt ska minska Litauens beroende av dyra fossila bränslen och trygga elförsörjningen, skriver Anna-Karin Hatt och Jaroslav Neverovic, energiministrar i Sverige respektive Litauen.

Läs hela