2011-05-23

Externa nyheter

Debatt: Vindkraft är bra …

Peter Lundvall, (MP) ledamot Stadsbyggnadsnämnden och Emma Hult (MP)ersättare i samma nämnd skriver på debatt i Jnytt: Allt mer har samhället kommit att inse att vi behöver förnyelsebar energi. Vindkraft tillhör gruppen förnyelsebar energi.  Vindkraft är alltså ett av många möjliga strategiska utbyggnadsmål för att komma ifrån klimatföroreningar, och även för att kunna avveckla det farligaste människan idag känner till, nämligen kärnkraften. Alltså vindkraft är bra.

 Läs hela