2012-03-02

Externa nyheter

Debatt: Vindkraft är en del av framtiden

Joao Pinheiro, Åsa Ulander båda (S), ledamöter i kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott, Sundsvall skriver insändare i Dagbladet:

Vi Socialdemokrater vill se en hållbar utveckling. Vi ser att vi måste minska vår klimatpåverkan om vi ska kunna rädda vår planet. Då krävs också en politisk vilje­inriktning.

Läs hela