2013-12-19

Externa nyheter

Debatt: Vindkraft är nyckel till klimatansvar

För att klara klimatet och ersätta den gamla kärnkraften behövs ett energisystem som är 100 procent förnybart. Vindkraften som förnybar energikälla är en viktig del tillsammans med energieffektivisering, solenergi och bioenergi. Så skriver Lise Nordin, Miljöpartiets energitalesperson.

Läs hela