2012-06-26

Externa nyheter

Debatt: Vindkraft för jobb och klimat

Lise Nordin, energipolitisk talesperson och Magnus Ehrencrona. riksdagsledamot, båda (MP), skriver på debatt i Hälsingborgs Dagblad.

Sverige står inför ett vägval om vilken energi som ska ta vid när dagens gamla kärnkraftverk är uttjänta. Miljöpartiet vill att Sverige liksom Danmark antar ett mål om 100 procent förnybar energi. Vindkraften är en av de viktigaste pusselbitarna för att nå dit. I debatten om framtidens energi vill vi slå hål på några vanliga myter om vindkraft.

Läs hela