2017-03-08

Externa nyheter

Debatt: Vindkraft i Moskogen behövs för klimatet och den lokala nyttan!

Sverige har ett mål om 100 procent förnybar elproduktion 2040 efter att fem partier enats i en energiöverenskommelse. Vindkraften är avgörande för att nå målet och har stor potential för fortsatt utbyggnad.

Läs mer här.