2012-10-25

Externa nyheter

Debatt: Vindkraft i Moskogen ger jobb och miljönytta

Gabriel Duveskog, vd, JP Vind AB, skriver på debatt i Länstidningen.

Vindkraftsparken i Moskogen söder om Järpen, en investering på cirka 1,5 miljarder kronor kan påbörjas redan nästa år. Tack vare erfarenheter från jämförbara projekt, bland annat Havsnäs i Strömsund, kan man i dag ge förhållandevis säkra besked om sysselsättningseffekterna. Det handlar om cirka 1 000 årsarbeten under byggfasen, varav cirka 250 utförs av boende i regionen. Drift och underhåll ger ytterligare cirka 15-20 heltidsarbeten under 25 års driftstid, i huvudsak lokalt anställda.

Läs hela