2013-04-25

Externa nyheter

Debatt: Vindkraft i Östersjön ersätter kärnkraft

På debattsida i Sydsvenskan skriver  Matthias Rapp, ordförande för Svenskt vindkraftstekniskt centrum.

Genom att satsa på havsbaserad vindkraft ökar försörjningstryggheten. Samtidigt skapas nya jobb och exportmöjligheter. Vindenergi är förknippat med låga kostnader, medför inga oförutsägbara konsekvenser och skapar välbehövliga arbetstillfällen i Sverige. Det är hög tid att inse att även detta energislag kan vara ett alternativ för storskalig elproduktion.

Läs hela