2012-08-02

Externa nyheter

Debatt: Vindkraft kan skapa jobb i Sörmland

Krister Poole Jönsson, vice president ochLisa Ekstrand, policy specialist, båda Vestas Northern Europe AB, skriver i Katrineholms Kuriren.

Vindkraften har byggts ut kraftigt under de senaste åren i Sverige. Under 2011 producerade vindkraften mer el än en genomsnittlig svensk kärnkraftsreaktor. Nu visar en ny rapport från konsultföretaget WSP att vindkraftens samlade bidrag till den svenska ekonomin både är väsentlig och ökande.

Läs hela