2012-01-26

Externa nyheter

Debatt: Vindkraft lönsamt och klimatsmart

Lars-Ola Westerlund, Miljöpartiet de gröna, replikera i Värmlands Folkblad:

Vindkraften är en framgångssaga i dagsläget! Verken har blivit mer och mer effektiva, samtidigt som vi är i stort behov av förnyelsebar energi för att ersätta de icke hållbara energislagen, olja, kol, kärnkraft, torv och naturgas.

Läs hela