2015-05-27

Externa nyheter

Debatt: Vindkraft vinner terräng

Som Europaparlamentariker ser jag det som min uppgift att blicka framåt. Jag stirrar mig inte blind på dagens energimix i Sverige och har i inget skede farit fram med osanning om vindenergins andel i denna.

Läs hela