2012-01-16

Externa nyheter

Debatt: Vindkraften allt viktigare för Sverige

Cecilie Tenfjord-Toftby (M), ledamot i näringsutskottet, energipolitiskt ansvarig skriver på debatt i Borås Tidning:

Just nu pågår en kraftig utbyggnad av vindkraft runtom i Sverige. Perioden september 2010 till augusti 2011 producerades 5,1 TWh, vilket är en fördubbling jämfört med produktionen under helåret 2009 (2,5 TWh).

Läs hela