2012-12-18

Externa nyheter

Debatt: Vindkraften är bättre i längden

Karin Jonsson (C), oppositionsråd, skriver på debatt i Norrköpings Tidning.

All typ av byggnation på jungfrulig mark påverkar givetvis miljön mer eller mindre. Av den orsaken har kommunen också inventerat var det kan vara mest lämpligt att bygga vindkraftsparker på.

Läs hela