2012-08-10

Externa nyheter

Debatt: Vindkraften en långsiktig lösning

Björn Lyngfelt, SCA, skriver på debatt i Sundsvalls Tidning.

Vindkraften är den energi källa som i dag har minst långsiktigt miljöpåverkan, därför är det den bästa lösningen för omställningen från fossila bränslen. Självklart upprörs många av vindkraften, men projektens effekter och påverkan på miljön utreds nog.

Läs hela