2012-12-01

Externa nyheter

Debatt: Vindkraften ger jobb i Sverige

På debattsida i Hallandsposten skriver Göran Sidén, universitetslektor, elkraftteknik.

Vi har på HP-läsaren kunnat läsa flera insändare där man klagat på att vindkraftverken är importerade och därmed inte ger de arbetstillfällen i Sverige, som de borde göra.

Det stämmer att vi inte har någon tillverkare av kompletta stora verk, vilket vi borde ha med tanke på vår stora och kompetenta mekaniska industri. Men industriellt är vindkraften ändå en ypperlig affär för oss. På webbsidan www.natverketforvindbruk.se finns en förteckning över svenska underleverantörer till vindkraftindustrin.

Läs hela