2012-01-02

Externa nyheter

Debatt: Vindkraften har effekt

Göran Sidén, universitetslektor i elkraftteknik och Jonny Hylander, professor i förnybar energi skriver på debatt i Sydsvenskan:

Vi bör oroa oss mer över stillastående kärnreaktorer än över vindkraftens behov av reglerkraft.

Läs hela